TOP1 Service Group

Taxi služba

Původní situace ve firmě

Jeden dispečer používal 4 telefony (dva pro komunikaci se zákazníky dvou služeb, další dva pro komunikaci s řidiči). Telefony byly vzájemně zcela nezávislé, mohlo jich tedy zvonit několik současně. Obsluha v takové situaci byla značně nekomfortní.

Potřeby

Nalézt logičtější řešení, lépe odpovídající způsobu fungování taxi dispečinku TOP1 Taxi.

Řešení

Pro obsluhu dispečinku jsme nasadili telefonní systém OptimCall s několika úpravami na míru. Dispečer používá pro obsluhu příchozích hovorů na obě služby i komunikaci s řidiči jediný telefon. Systém řídí volání takovým způsobem, aby dispečer obsluhoval maximum příchozích hovorů od zákazníků, ale aby i při permanentním vytížení příchozími hovory ve špičkách měl možnost provádět odchozí hovory směrem k řidičům a zákazníkům a vyřizovat tak rozpracované objednávky.

Veškeré řízení hovorů probíhá v plně automatickém režimu tak, aby dispečer nemusel volání řídit v rozhraní systému OptimCall. Systém zajišťuje, aby nemohlo dojít k více souběžným hovorům, které jeden člověk nemůže vyřizovat současně.

Přínosy

Díky promyšlenému systému práce s hovory zvládne jeden dispečer obsloužit až dvojnásobek zákazníků než před nasazením systému společnosti OptimSys.

Značné zvýšení komfortu volání pro dispečery. Dispečer využívá pouze jeden telefon a díky tomu může využít vysoce komfortní bezdrátovou náhlavní soupravu. Dispečerovi nemůže zvonit více hovorů současně.

 

Hledáte vhodné řešení? Využijte naši nezávaznou poptávku

 

>