Krizové řízení

Rozesílání hlasových zpráv

Automatické obvolávání a uvědomění odpovědných pracovníků nebo obyvatelstva s možností zpracování odpovědi.

Automatické svolávání týmů

Při krizové situaci systém automaticky svolá skupinu lidí, kterých se daný problém týká. Na rozdíl od člověka volá všem současně.

Krizové hlášky

Na linku snadno umístíte hlášku o výpadku a jeho řešení, která pomůže zvládnout nápor příchozích hovorů.

Personalizované hlášky

Díky syntéze řeči je možné vytvářet za běhu personalizované hlášky. Není nutné vše staticky nahrát předem.

Klíčové výhody

Rychlé a účinné řešení krizových situací

Předcházení organizačnímu chaosu

Úspora času díky automatizaci komunikace

Přehledy o svolávání, rozesílání výstrah a hlasových zpráv

Volání podle rolí

Naše řešení používají

Poskytnutí technologií a spolupráce na vývoji krizového informačního a svolávacího systému s českým syntetizérem řeči. Systém zajisti komunikaci v krizové situaci. KISS je i v oficiální nabídce O2.

Platforma OptimTalk společnosti OptimSys s českou řečovou syntézou je využita v rámci systému TouchGuard pro automatizaci volání v nouzových situacích.

Dodali jsme technologie a vytvořili prototyp hlasového jádra využívajícího českou syntézu řeči pro produkt Mobilní rozhlas. Ten spojuje v jediném intuitivním rozhraní hromadné SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily a další.

Efektivní řešení krizových situací

Specializujeme se na organizaci a automatizaci komunikace, díky které budete krizové situace lépe zvládat a optimalizovat jejich řešení. V případě výskytu mimořádné situace lze její řešení zpětně analyzovat na základě nahrávek komunikace. Dokážeme propojit řešení s vaším informačním systémem. Budete mít přístup k adresáři, rozpisu směn, nebo třeba informacím o nebezpečných látkách v konkrétním objektu nebo místnosti. Díky těmto informacím můžete optimalizovat svůj krizový plán a zajistit tak rychlejší a efektivnější řešení krizových situací.

Krizové hlášky a syntéza řeči

Díky syntéze řeči získáte personalizované a aktuální informace na základě aktuálních dat z vašeho informačního systému. Není nutné vše staticky nahrát předem.

Automatické svolávání týmů

Při krizové situaci může systém automaticky obvolat skupinu lidí, kterých se daný problém týká, a svolat je. Každý z nich má možnost pomocí tónové volby dát zpětnou vazbu, zda se zúčastní. Výběr týmu může být napojen na plán směn.

Rozesílání výstrah a hlasových zpráv

Systém automaticky obvolává a informuje odpovědné pracovníky nebo obyvatelstvo. Na rozdíl od rozesílání SMS, v případě rozesílání hlasových zpráv systém ví, zda byl příjemce zastižen a zda si zprávu vyslechl do konce. Odpovědi lze zadat pomocí tónové volby nebo i pomocí rozpoznávání řeči. Na rozdíl od člověka systém zvládá desítky i stovky hovorů současně, limitem bývá kapacita telefonního připojení.

Automatická reakce na alarmy

Systém automaticky reaguje na spuštění alarmu a ihned začíná obvolávat odpovědné pracovníky. Díky tomu máte jistotu, že příslušný člověk zprávu přijal. Systém je napojen na EZS, EPS a další čidla.

Nahrávání hovorů

Nahrávejte své hovory a dostaňte se k důležitým informacím kdykoli potřebujete. Informace v nahrávaných hovorech vám mohou pomoci optimalizovat krizový plán.

 

Hledáte vhodné řešení? Využijte naši nezávaznou poptávku

 

>