Hlasové dispečerské systémy

Efektivní komunikace

Rychlá a přehledná komunikace s pracovníky v terénu a v provozu po všech sítích. Zvýšíte výkon, omezíte prostoje.

Omezení chyb

Systém zjednoduší práci a sníží riziko chyb dispečera při vysokém pracovním vytížení.

Automatizace komunikace

Automatizace komunikace v nouzové situaci šetří čas a přispívá ke snížení ekonomických škod a ochraně zdraví.

Dohledatelnost komunikace

Kdykoliv můžete najít konkrétní komunikaci a poslechnout si nahrávku. Včetně komunikace po rádiové síti.

Klíčové výhody

Řešení pro průmysl i specializovaná pracoviště

Komunikace napříč různými sítěmi

Přehledný dispečerský terminál

Podpora dispečera v nouzových situacích

Vyhodnocení postupů díky nahrávání

Naše řešení používají

Díky promyšlenému systému práce s hovory zvládne jeden dispečer obsloužit až dvojnásobek zákazníků než před nasazením systému.

Instalace dotykového rozhraní pro dispečink na míru dle potřeb zákazníka. Urychlili jsme práci dispečerů a zvýšili jejich komfort.

Software pro dispečerský terminál, který využívají i dispečeři SŽDC pro řízení železniční dopravy v ČR. Pomáhá jim spojovat hlasové komunikační cesty a komunikovat dle předpisů.

Komunikace napříč různými komunikačními sítěmi

Podporujeme:

  • Pevné linky
  • Mobilní sítě
  • Rádiové sítě
  • GSM-R (drážní GSM)
  • Areálový rozhlas
  • MB telefony (telefony s místní baterií)

Dotykový terminál

Dotykový dispečerský terminál poskytuje přehledné a návodné uživatelské prostředí pro práci se všemi komunikačními kanály jednotným způsobem. Poskytuje dispečerovi přehled o probíhajících komunikacích, umožňuje mu přepínat mezi jednotlivými hovory a může určovat priority komunikace.

Dispečerský systém může disponovat předem připravenými postupy pro komunikaci v určitých situacích, zejména nouzových.

Volání na role

V rámci řešení určitého problému často nechcete volat konkrétní osobě, ale potřebujete spíše volat konkrétní roli, např. elektroúdržbu. Tuto roli v dané chvíli zastává pracovník dle rozpisu směn.

Řešení nouzových situací a automatizace

Spouštění předem připravených automatických komunikačních scénářů zefektivňuje řešení nouzových situací, šetří čas a zamezuje chybám dispečera při vysokém pracovním vytížení a stresu. Sníží se tak ekonomické ztráty a zvýší se bezpečnost práce a ochrana zdraví.

Nahrávání komunikace

Můžete pořizovat záznamy a archivovat veškerou komunikaci. Nahrávat lze i rádiové sítě. Zajistíte tak zpětnou kontrolu a prokazatelnost. Díky nahrávání můžete vyhodnocovat a optimalizovat postupy řešení konkrétních situací.

Alarmy

Dispečerský terminál může rovněž poskytovat informace o alarmech přicházejících ze zařízení a systémů třetích stran. Tyto alarmy musí obsluha potvrdit. V návaznosti na alarm se mohou spouštět automatické komunikační scénáře pro předání zprávy nebo svolání týmu.

 

Hledáte vhodné řešení? Využijte naši nezávaznou poptávku

 

>