AŽD Praha

Významný ryze český dodavatel a výrobce zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy.

Původní situace ve firmě

V roce 2008 vstoupila společnost AŽD Praha jako strategický partner do společnosti DCom, spol. s r.o. a okamžitě zadala DComu úkol vyvinout, vyrobit a schválit zcela nový integrovaný dispečerský systém pro drážní prostředí, který bude pokrývat veškeré hlasové komunikační potřeby řízení a organizování drážní dopravy.

Řešení

Dispečerský systém Radiovoice3 (RV3) integruje všechny na dráze používané hlasové služby:

  • Telefonní ústředny
  • GSM a GSM-R
  • Rádiové sítě
  • Místní rozhlasy
  • MB zapojovače

Dispečeři k obsluze systému využívají dispečerské pracoviště TOP (telekomunikační obslužný panel), pomocí něhož mohou připojená komunikační zařízení sdílet a využívat současně, komunikovat mezi sebou a zastupovat se.

Průběh spolupráce

Pro realizaci dispečerského pracoviště TOP si společnost DCom vybrala společnost OptimSys, která dlouhodobě vyvíjí potřebné moderní technologie pro práci s hlasovou komunikací a disponuje týmem kvalitních softwarových vývojářů. Počáteční intenzivní vývoj v roce 2009 byl následován ověřovacím provozem a poté schválením systému ze strany SŽDC v roce 2010. Integrovaný dispečerský systém RV3 se však stále rozvíjí a spolupráce trvá dodnes.

Využití systému

Systém RV3 je využíván nejen v drážním prostředí, ale i ve velkých společnostech v oblasti dopravy a průmyslu a ve složkách státní správy.

 

Hledáte vhodné řešení? Využijte naši nezávaznou poptávku

 

>