Audioscan

Prodej, instalace a servis lékařských diagnostických zobrazovacích systémů Toshiba.

Původní situace ve firmě

Pevná čísla od O2.

Potřeby

  • Vytvořit řešení pro servisní linku, aby bylo možné dodržovat úroveň služby dle servisních smluv (SLA) a toto dodržování kontrolovat.
  • Zaznamenání všech hovorů provedených na servisní linku.
  • Hlasový automat s různým větvením v pracovní době a mimo pracovní dobu a dále podle podmínek servisní smlouvy konkrétního volajícího zákazníka.
  • Směrování na technika přiděleného konkrétnímu zákazníkovi nebo majícího pohotovost pro daný typ lékařského přístroje.
  • Možnost flexibilní změny směrování hovorů dle rozpisu pohotovostí.

Řešení

Pro obsluhu linky zákaznické podpory jsme nasadili telefonní systém OptimCall provozovaný formou služby na serverech společnosti OptimSys. Z technických důvodů jsme zařídili převod telefonního čísla linky podpory k alternativnímu telefonnímu operátorovi. Zákazník používá pevné telefony minimálně, většina hovorů na linku zákaznické podpory je dále směrována na mobilní telefony příslušných pracovníků.

V rámci implementace jsme vytvořili dle podkladů zákazníka hlasový automat na míru, jehož větvení se řídí daty z informačního systému zákazníka. Při reálném testování prototypu si zákazník ujasňoval své potřeby a zpřesňoval nebo modifikoval své požadavky. Podle toho jsme prováděli nejen změny v hlasovém automatu, ale i některé úpravy na míru v systému OptimCall.

Přínosy

  • Centrální příjem telefonických požadavků od zákazníků, evidence a přehled o dodržování úrovně služeb.
  • Srozumitelný hlasový automat provádějící volajícího zákazníka procesem autentizace zákazníka a následným směrováním hovoru.
  • Možnost flexibilní změny směrování hovorů dle rozpisu pohotovostí.

 

Hledáte vhodné řešení? Využijte naši nezávaznou poptávku

 

>