Phonexia

Vývoj technologií počítačového zpracování řeči.

Původní situace ve firmě

Vlastní VoIP číslo pro hlavní firemní linku, většina provozu na mobilech.

Potřeby

  • Vybudovat vnitřní VoIP telefonní síť v novém sídle
  • Připojení do veřejné telefonní sítě přes telefonního operátora vybraného zákazníkem
  • Uživatelsky přívětivý nástroj pro řízení hovorů na hlavní firemní lince a lince podpory
  • Možnost budoucí integrace volání do interních informačních systémů společnosti

Řešení

Na server dodaný zákazníkem a provozovaný na jeho infrastruktuře jsme nasadili telefonní systém OptimCall a nastavili jej dle požadavků zákazníka. Systém jsme připojili do veřejné telefonní sítě přes telefonního operátora vybraného zákazníkem. Zákazníkovi jsme poskytli konzultace a součinnost při budování vnitřní VoIP telefonní sítě. Telefonní přístroje si zákazník dodal vlastní od svého dodavatele, po konzultaci s námi.

Přínosy

Společnost získala cenově dostupnou a funkčně bohatou telefonní ústřednu. Může snadno řídit hovory na hlavní firemní lince a lince podpory. Má otevřené dveře k využití pokročilých možností v budoucnu.

 

Hledáte vhodné řešení? Využijte naši nezávaznou poptávku

 

>